Certifikáty

Společnost svou produkci splňuje veškeré legislativní požadavky českých i evropských norem na zdravotní nezávadnost výrobků, především na limitní množství niklu, kadmia či olova. Na výrobky společnosti byl autorizačním orgánem vydán Certifikát č. 100-063738 ze dne 10.01.2020