Certifikáty

Společnost svou produkci splňuje legislativní požadavky českých i evropských norem na zdravotní nezávadnost výrobků, především na limitní množství niklu, kadmia či olova. Na výrobky společnosti byl autorizačním orgánem vydán Certifikát č. COV-2013-105


 

Obrázek v pravém rohu